محتوای کیفیت زندگی

نیترات در سیب زمینی

نیترات در سیب زمینی

به دلیل استفاده پیش از حد از کودهای ازته مانند اوره توسط کشاورزان در زمین‌های کشاورزی به منظور افزایش تولید، آب‌های زیر زمینی و محصولات کشاورزی به نیترات آلوده شده‌اند.

محصولات تراریخته

محصولات تراریخته

بخش عمده محصولات تراریخته را در دنیا سویا، ذرت، پنبه و دانه کلزا تشکیل می‌دهند و اغلب روغن‌های سویا و ذرت موجود در بازار ایران نیز تراریخته هستند.

قند اینورت

قند اینورت

قند اینورت، شربت اینورت یا عسل مصنوعی که در انگلیسی Inverted sugar syrup نامیده می‌شود در حقیقت سیروپی از دو قند ساده گلوکز و فروکتوز است.

خرید تخم مرغ سالم

خرید تخم مرغ سالم

خرید تخم مرغ سالم +خواص و مزایای و طریقه نگهداری از تخم مرغ

آرسنیک در برنج

آرسنیک در برنج

آرسنیک در برنج خطرناک است و بستگی به این دارد که برنج از چه نوعی باشد، کشت آن چگونه باشد، در کجا کشت شده باشد و چگونه پخته شود؟

عضو خبرنامه ما شوید