مرجعان خاتم

Quality of life

ویدئوهای کیفیت زندگی
آخرین ویدئوهای کیفیت زندگی
اعتبار بخشی روشهای تجزیه ای
اعتبار بخشی روشهای تجزیه ای
دوره آموزش اعتبار بخشی روشهای تجزیه ای و سرفصل های این دوره ی آموزشی - مرجعان خاتم
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
هنگامی که ماده کلر به عنوان یک ضدعفونی کننده استفاده شود، بصورت جانبی وارد آن محصول یا ماده غذایی می شود.
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند و در مجاورت گرما و اسید، ملامین و فرمالدئید آزاد می کنند
آزمایش و آنالیز محصولات آرایشی
آزمایش و آنالیز محصولات آرایشی
موفقیت در بازار پررونق لوازم آرایشی مستلزم کیفیت بالا و ایمنی و رعایت الزامات قانونی است

بیشتر

رویداد ها
آخرین رویداد ها

عضو خبرنامه ما شوید!