• info@marjaangroup.com
  • 02188178241
  • مرجعان خاتم
محتوی ویدئویی کیفیت زندگی
اعتبار بخشی روشهای تجزیه ای
اعتبار بخشی روشهای تجزیه ای
دوره آموزش اعتبار بخشی روشهای تجزیه ای و سرفصل های این دوره ی آموزشی - مرجعان خاتم
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
هنگامی که ماده کلر به عنوان یک ضدعفونی کننده استفاده شود، بصورت جانبی وارد آن محصول یا ماده غذایی می شود.
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند و در مجاورت گرما و اسید، ملامین و فرمالدئید آزاد می کنند
آزمایش و آنالیز محصولات آرایشی
آزمایش و آنالیز محصولات آرایشی
موفقیت در بازار پررونق لوازم آرایشی مستلزم کیفیت بالا و ایمنی و رعایت الزامات قانونی است