آزمايشگاه خرمشهر

آزمايشگاه خرمشهر

آدرس: خرمشهر، خیابان فردوسي، اداره بنادر و دریانوردی، سایت مسافربری قدیم، مجتمع آزمایشگاهی، شرکت مرجعان خاتم خرمشهر

تلفن : 3507684 0615

فکس : 3507685 0615

ایمیل : khorramshahrlab@marjaangroup.com

کدپستی : 6414665576

مدیر آزمایشگاه: خانم زهرا مرادی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 الي 16:30

عضو خبرنامه ما شوید