آزمايشگاه بندر امام خمینی (ره)

آزمايشگاه بندر امام خمینی (ره)

آدرس: بندرامام خمینی، مجتمع بندری، جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی، ساختمان اداری، انبار ترانزیت16 ، شرکت مرجعان خاتم بندرامام خمینی

تلفن : 7- 2282696 0615

فکس : 2282698 0615

ایمیل : bandaremamlab@marjaangroup.com

مدیر آزمایشگاه: خانم خدیجه عزيزی

ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:00 الي 16:30

عضو خبرنامه ما شوید