• info@marjaangroup.com
  • 02188178241
  • مرجعان خاتم
درباره ما
درباره ما
تاریخچه شرکت مرجعان خاتم ( سهامی خاص )

شرکت خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم (سهامی خاص) (دانش بنیان) به عنوان یک شرکت کاملا خصوصی و مستقل در سال 1380 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران ثبت و فعالیت خود را در همان سال آغاز نمود، این شرکت در زمینه ارائه خدمات آزمایشگاهی مرتبط با خوراک انسان و دام ، بازرسی کالا ، آموزش سیستم های کیفیت و برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در سه مرکز تهران ، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و با اتکا به مجوز ها و گواهینامه های رسمی فعال میکند .

تمامی خدمات آزمایشگاهی این شرکت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 اعتبار بخشی شده است .

گواهینامه آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان های تهران و خوزستان (برای هر دو شعبه خرمشهر و بندر امام خمینی (ره))

گواهینامه آزمایشگاه همکار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شعبه تهران

گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد/ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در هر سه شعبه

پروانه بازرسی کشوری از سازمان ملی استاندارد ایران با قابلیت بهره برداری در همه استان ها

مجوز نمونه برداری از پسته به مقصد کشورهای عضو اتحادیه اروپا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تائیدیه آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران با رتبه یک در سطح ملی

مجوز فعالیت آموزشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مشارکت در پروژه های ملی و بین المللی

- اجراي پروژه HACCP , نمونه برداري و آزمون پسته از باغ , ترمينال هاي فرآوري  و انبارهاي صادراتي به کارفرمايي وزارت جهاد کشاورزي در سه سال متوالي (85-83)

- اجراي پروژه کريدور سبز ( نمونه برداري و آزمون پسته های انتخابي )

- اجراي پروژه نمونه برداريCODEX جهت تدوين استانداردهاي بين المللي

- اجرای پروژه TCP نمونه برداری از پسته به کارفرمایی FAO در سال 1390

لیست گواهینامه های شرکت مرجعان خاتم :
آزمایشگاه تهران :
گواهینامه تائید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
آزمایشگاه تهران :
گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان تهران
آزمایشگاه تهران :
پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آزمایشگاه خرمشهر :
گواهینامه تائید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
آزمایشگاه خرمشهر :
گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان خوزستان
آزمایشگاه بندر امام خمینی (ره) :
گواهینامه تائید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران
آزمایشگاه بندر امام خمینی (ره) :
گواهینامه آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد استان خوزستان
بازرسی :
پروانه بازرسی کشوری از سازمان ملی استاندارد ایران
بازرسی :
مجوز نمونه برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
آموزش :
تائیدیه مرکز آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران
آموزش :
مجوز آموزشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو
مرجعان خاتم
آزمایشگاه و مشاوری برای بهبود مستمر
اعضای مرجعان خاتم
مدیر

مدیر

مدیریت
کاربر 2

کاربر 2

کارمند
کاربر 1

کاربر 1

کارمند
افتخارات

مرجعان خاتم تهران – واحد نمونه استاني (آزمايشگاه همکار) درسال 1383

مرجعان خاتم تهران – واحد نمونه استاني (آزمايشگاه همکار) درسال 1386

مرجعان خاتم تهران – واحد نمونه استاني (شرکت بازرس همکار( در سال 1387)

واحد نمونه استاني – سازمان استاندارد – آزمايشگاه مرجعان خاتم تهران در سال های 1384، 1388، 1390،1389

واحد نمونه استاني – مرجعان خاتم – شرکت بازرسی نمونه سال 1390

واحد نمونه استاني – مرجعان خاتم – شرکت بازرسی نمونه سال 1390

رتبه A+ کشوری – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه آزمایشگاههای گروه خاتم

رتبه چهارم کشوری در ارزیابی و رتبه بندی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1395

رتبه هفتم کشوری در ارزیابی و رتبه بندی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1396