• info@marjaangroup.com
  • 02188178241
  • مرجعان خاتم
آزمایش و آنالیز محصولات آرایشی
آزمایش و آنالیز محصولات آرایشی
  • ۴ دی ۱۳۹۸

موفقیت در بازار پررونق لوازم آرایشی مستلزم کیفیت بالا و ایمنی است. همچنین یک سری الزامات قانونی برای اثربخشی ، ثبات و حمایت از سلامت مصرف کننده وجود دارد. تولید کنندگان با استفاده از راهنمایی های شرکت های آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل دقیقی که به آنها ارائه می شود، حمایت می شوند.