• info@marjaangroup.com
  • 02188178241
  • مرجعان خاتم
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
ظروف بامبو که حاوی پلاستیک هستند
  • ۴ دی ۱۳۹۸

وسایل تماس با مواد غذایی ساخته شده از به اصطلاح "فیبر بامبو" در حال حاضر بسیار مورد توجه مصرف کنندگان است. آنها در اشکال مختلفی مانند لیوان های بزرگ ، بشقاب و ظروف ، فنجان های نوشیدنی و جعبه های ناهار در بازار در دسترس هستند.
در بیشتر موارد ، ظروف بامبو، بجای اینکه یک محصول طبیعی خالص باشند ، از پلاستیک ساخته می شوند ، فرمهایی که توسط یک رزین مصنوعی ملامین فرمالدئید (رزین MF  ) داده می شود. بخش زیادی از فیبر بامبو به عنوان یک پرکننده اضافه می شود. در نتیجه ، مصرف کننده محصولات را "طبیعی" تر و جایگزین ظروف پلاستیکی استاندارد می داند.
از نظر حقوقی ، این محصولات به معنای آیین نامه ( (EU) 10/2011 ، محصولات پلاستیکی هستند. به عبارت دیگر ، ظروف بامبو کالاهای تماسی با مواد غذایی هستند که از پلاستیک ساخته شده اند. هنگامی که آنها در تماس با غذاهای اسیدی ویا داغ استفاده می شوند ، مقادیر غیرقابل قبول ملامین و فرمالدئید ممکن است از ظرف به مواد غذایی منتقل شود.
این هم نتیجه ای است که توسط سازمان مصرف کننده آلمانی Stiftung Warentest (08/2019)  ، برای لیوان های قهوه از جنس فیبر بامبو منتشر شده است. از دوازده فنجان آزمایش شده ، فقط یک نفر ناهنجاری نشان نداد. بقیه در عین برخورداری از برچسب (مثلاً "طبیعی") ، افزایش رهایی ملامین و فرمالدئید یا حتی هر دو را داشتند.

آزمون انتقال ، کیفیت حسی و بررسی برچسب زدن

کارشناسان حرفه ای ما در مرجعان خاتم ، ظروف بامبو تولیدکنندگان را از نظر میزان انتقال ملامین و فرمالدئید به دقت بررسی می کنند و محصول را پس از آزمون انتقال ، کیفیت حسی و بررسی برچسب زدن تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کنند.