• info@marjaangroup.com
  • 02188178241
  • مرجعان خاتم
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
باقیمانده کلرات در مواد غذایی
  • ۴ دی ۱۳۹۸

استفاده از آبی که قبلاً با مواد کلر شده در مراحل مختلف تولید مواد غذایی، مورد استفاده قرار گرفته ، می تواند کلرات را به میوه یا سبزیجات وارد کند. ما در مرجعان خاتم می توانیم میزان کلر باقیمانده در مواد عذایی را اندازه گیری کرده و تفاوت آن با مقدار استاندارد را به شما اطلاع دهیم.

در کدام نوع مواد غذایی بقایای کلر یافت شده است؟

کلر در سبزیجات یخ زده ، آب میوه ، کاهو و گیاهان دارویی یافت می شود.

چگونه کلر وارد مواد غذایی می شود؟

هنگامی که ماده کلر به عنوان یک ضدعفونی کننده استفاده شود، بصورت جانبی وارد آن محصول یا ماده غذایی می شود. اگر آب قبل از استفاده توسط محصولات بیوکسید حاوی کلر برای ضد عفونی غنی شده باشد و سپس در فرآیند تولید مواد غذایی استفاده شود، می تواند منجر به ورود کلرات به ماده غذایی شود. این فرایندها به عنوان مثال شامل موارد زیر است:

1- آب شدن مواد یخ زده

2- شستن سبزیجات و کاهو

3- رقیق سازی کنسانتره آب

آبیاری از طریق آب کلردار نیز می تواند باعث ورود کلر به مواد غذایی شود. پیش از این از کلرات برای سموم دفع آفات و بیوسیدها استفاده می شد، اکنون این کار ممنوع است.


مقادیر راهنمای کلر موجود در مواد غذایی چیست؟

در حال حاضر ، 0.01 میلی گرم بر کیلوگرم حداکثر مقدار مجاز در مقررات اتحادیه اروپا ( EC  شماره 396/2005 ) است. پیشنهادی که  کمیسیون اتحادیه اروپا در حال حاضر برای نظارت بر مواد غذایی به صورت انتقالی ، برای مواد غذایی با منشاء گیاهی ارائه كرده است به شرح زیر است:

1- محصولات غذایی گیاهی ، به استثنای سبزیجات: 0.1 میلی گرم در کیلوگرم

2- سبزیجات ، به استثنای هویج: 0.25 میلی گرم در کیلوگرم

3- هویج: 0.2 میلی گرم در کیلوگرم

این پیشنهاد هنوز پذیرفته نشده است. بنابراین اقدامات نظارت باید براساس ارزیابی خطر سم شناسی انجام شود. برای این منظور، انستیتوی فدرال آلمان (BfR)  برای ارزیابی ریسک ، پیشنهاد کرده است که از ارزش روزانه 0.036 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن برای ارزیابی خطر مزمن و حاد استفاده شود.